Giới thiệu về Công ty

Ngày đăng: 20:59:40 15/10/2018

Giới thiệu về công ty đại chúng
I.    Giới thiệu về công ty đại chúng đề nghị đăng ký giao dịch:
1.    Tên tổ chức đề nghị đăng ký giao dịch: Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai
2.    Tên tiếng Anh: Lao Cai Gold Joint Stock Company
3.    Tên viết tắt bằng tiếng việt: VLC
4.    Tên viết tắt bằng tiếng anh: LGC
5.    Vốn điều lệ đăng ký: 105.000.000.000đồng
6.    Vốn điều lệ thực góp: 105.000.000.000 đồng
7.    Địa chỉ trụ sở chính: Bản 3, Minh Hạ, xã Minh Lương, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai
8.    Điện thoại: 02143 835 565        Fax: 02143 835 565
9.    Địa chỉ Email: vanglaocaictcp@gmail.com
10.    Website: http://www.vanglaocai.com.vn
11.    Nơi mở tài khoản: Ngân hàng SHB Chi nhánh Lào Cai
Số hiệu tài khoản: 1003089056
12.    Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh:
-    Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5300238161 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cấp lần đầu ngày 18/09/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 24/05/2016.
-    Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: khai thác, chế biến sản xuất tinh quặng vàng.
-    Sản phẩm/dịch vụ chính của Công ty: tinh quặng vàng
Tin cùng danh mục