Lịch sử hình thành và phát triển

Ngày đăng: 14:25:30 16/10/2018

Công ty Cổ phần vàng Lào Cai (VLC) được thành lập trên cơ sở 05 (năm) cổ đông tham gia góp vốn ban đầu là: Tổng công ty khoáng sản - Vinacomin (nay là Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP) (33%); Công ty TNHH Nhà nước một thành viên khoáng sản 3 (nay là Công ty cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico) (27%); Công ty Khoáng sản Lào Cai (15%); Công ty TNHH Thái Nguyên (15%) và Công ty Đông Bắc (10%).

Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 5300238161 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Lào Cai cấp lần đầu ngày 18 tháng 09 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 24 tháng 5 năm 2016,thì vốn điều lệ của Công ty là 105.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm lẻ năm tỷ đồng)với cơ cấu vốn điều lệ như sau:Tổng công ty Khoáng sảnTKV - CTCP: 48.450.000.000 đồng (46,14%); Công ty CP khoáng sản 3 - Vimico: 22.800.000.000 đồng (21,71%); Công ty TNHH MTV Khoáng sản Bitexco: 6.750.000.000 đồng (6,43%); Công ty TNHH MTV 86: 4.500.000.000 đồng (4,29%); Công ty TNHH Xây dựng và XNK Hoàng Liên: 10.000.000.000 đồng (9,52%); Bà Phạm Thanh Hoa: 9.650.000.000 đồng; Ông Trần Văn Xuất: 2.850.000.000  đồng (2,71%).
Kể từ khi thành lập đến nay, chức năng nhiệm vụ chủ yếu của VLC là thực hiện Dự án đầu tư khai thác và tuyển quặng vàng gốc mỏ vàng Minh Lương, xã Minh Lương, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Sản phẩm của dự án là tinh quặng vàng hàm lượng (quy đổi) 82 gam Au/tấn: Sản lượng thiết kế (max) 7.450 tấn/năm, tương đương với sản lượng khai thác khoảng 95.000 tấn quặng nguyên khai/năm, khai thác bằng phương pháp hầm lò; tuyển thu hồi tinh quặng vàng bằng phương pháp tuyển trọng lực kết hợp tuyển nổi; Sản lượng Tinh quặng vàng quy đổi ra vàng kim loại (sản lượng cao nhất được phép) là 500kg vàng kim loại/năm.

 

Tin cùng danh mục